นักสืบ นักสืบเอกชน เกี่ยวกับเรา นักสืบเอกชน บริการของนักสืบเอกชน สืบพฤติกรรม ผลงานของนักสืบเอกชน ติดต่อนักสืบเอกชน  
   
 
ทีมงานนักสืบยุทธนา Tel.085-6771176 ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เราช่วยท่านได้ โปรดระวัง ขณะนี้มีมิจฉาชีพที่นำเนื้อหาและบทความของเราไปเผยแพร่ในเวปไซต์อื่นที่ไม่ใช่เวปไซต์ของเรา ท่านอาจจะเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงได้

สืบพฤติกรรม : บริการงานสืบของนักสืบยุทธนา

สืบพฤติกรรม

      บทความนี้ถูกเขียนขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากประสบการณ์ การทำงานเป็นนักสืบ ไม่ใช่เป็นบทความที่คัดลอกมาจากเว็บไซต์ หรือจากสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท เหตุที่ต้องเขียนบทความนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะต้องการทำความเข้าใจ และต้องการสื่อให้ทางลูกค้า
ทราบว่า “งานสืบ”  โดยเฉพาะงานติดตามพฤติกรรม  ที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมเวิร์ค  เป็นงานที่ต้องหาข้อมูลให้มากที่สุด
เท่าที่จะหาได้ก่อนที่จะลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานจริง เบื้องต้น “ข้อมูล” ก็มาจากลูกค้าที่มาจ้างกับทีมงานของเราตรงนี้สำคัญมาก
อย่างแรกเลย ข้อมูลที่ให้กับทีมงานนักสืบต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นที่ต้องแจ้งกับนักสืบ คือ ชื่อและสกุล
จริง(เพื่อที่อาจจะต้องต่อยอดหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากข้อมูลที่ได้รับมาจากทางลูกค้า หรือเพื่อ สืบหาข้อมูลที่คาดว่าน่า
จะเป็นประโยชน์ที่ต้องใช้ในงานสืบ
 
      รองลงมาก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับงานสืบ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ,  รูปถ่ายปัจจุบันหรือรูปที่ใกล้เคียงปัจจุบัน
มากที่สุด  , สถานที่พักปัจจุบัน(ถ้าทราบ) , สถานที่ทำงาน  , รูปแบบวิธีการเดินทาง , ข้อมูลของรถยนต์ที่เป้าหมายใช้เดินทาง,
เส้นทางการเดินทาง , สถานที่ๆไปบ่อยๆ , ข้อมูลของคนใกล้ชิด (เพื่อนสนิท,ญาติพี่น้อง) , กิจกรรมที่เป้าหมายชอบทำหรือต้อง
ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงข้อมูลบางส่วนที่สำคัญและจำเป็นที่ต้องใช้ในงานสืบ  ทางนักสืบอาจจะต้อง
ติดต่อกับทางลูกค้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่คิดว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในงานสืบ หลักสำคัญ  ถ้าหากทาง
ผู้ว่าจ้างมีข้อมูลมากเท่าไหร่ความสำเร็จของงานหรือการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ลุกค้าต้องการก็สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น
 
 
      แต่ในทางกลับกันหากทางลูกค้ามีข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายหรือผู้ที่ต้องการให้ติดตามดูพฤติกรรมน้อยมาก ก็ไม่ได้หมายความว่า ทีมงานนักสืบจะไม่สามารถทำงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ทางลุกค้าต้องการ ทั้งนี้ทั้งนั้น การทำงานทางด้านนี้ เบื้องต้นก็ต้องดูว่า สิ่งทีลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างติดต่อมาหานักสืบเพื่อมอบหมายภารกิจที่ให้ทำนั้น ทางผู้ว่าจ้างต้องการอะไรจากตรงนี้ โอกาสความสำเร็จ
ของงานมากน้อยแค่ไหน สามารถทำให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้หรือไม่ ตรงนี้ทางนักสืบและผู้ว่าจ้าง
จะต้องพูดคุยทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะมีการรับงานจากลุกค้า นั่นก็เพราะยังมีปัจจัยด้านอื่นที่อาจจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เช่น เรื่องของความยากง่ายของงาน
 
 
 
นักสืบเอกชน เกี่ยวกับ นักสืบ นักสืบเอกชน บริการของ นักสืบเอกชน สืบพฤติกรรม ผลงานของนักสืบเอกชน ติดต่อนักสืบเอกชน