นักสืบ นักสืบเอกชน เกี่ยวกับเรา นักสืบเอกชน บริการของนักสืบเอกชน สืบพฤติกรรม ผลงานของนักสืบเอกชน ติดต่อนักสืบเอกชน  
   
  ทีมงานนักสืบยุทธนา Tel.085-6771176 ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เราช่วยท่านได้ โปรดระวัง ขณะนี้มีมิจฉาชีพที่นำเนื้อหาและบทความของเราไปเผยแพร่ในเวปไซ๊ต์อื่นที่ไม่ใช่เวปไซต์ของเรา ท่านอาจจะเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงได้

บริการของเรา : นักสืบยุทธนา

งานสืบด้านบุคคล

 • สืบติดตามพฤติกรรมของคนรัก , สามี/ภรรยา , คนใกล้ชิด , คนในครอบครัว
 • สืบข้อมูลประวัติส่วนบุคคล  บัตรประชาชน / ทะเบียนราษฎร์
 • สืบข้อมูล  การสมรส , การหย่าร้าง , การมีบุตร , วันเกิด/วันตาย
 • สืบหาที่อยู่ปัจจุบัน / สถานที่ศึกษา
 • สืบหาสถานที่ทำงานและตรวจสอบประวัติการทำงานย้อนหลัง
 • สืบผู้ถือกรรมสิทธิ์ / การครอบครองรถยนต์ / การครอบครองที่ดิน / อสังหาริมทรัพย์
 • สืบการเดินทางเข้าและออกนอกประเทศ
 • สืบการเคลื่อนไหวทางด้านการเงิน
 • สืบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ บันทึกการโทรเข้า / ออก และ สืบหาตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันจากโทรศัพท์มือถือ
 • สืบความเคลื่อนไหวของเป้าหมายได้ตลอด 24 ชม.ระบบตรวจสอบ ติดตามผ่านดาวเทียม GPS

งานสืบเกี่ยวกับธุรกิจ

 • สืบการเคลื่อนไหวทางการเงินของคู่แข่ง
 • สืบภูมิหลังของพนักงาน/คนในองค์กร/ผู้ร่วมหุ้นในทางธุรกิจ
 • สืบหาการทุจริตของพนักงาน/คนในองค์กร
 • สืบหาแหล่งผลิตสินค้าปลอม/สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
 • สืบหาบุคคลที่อยุ่ในฐานะลูกหนี้/ฉ้อโกง/ยักยอกทรัพย์
 • สืบข้อมูลอินเตอร์เน็ท/IP Address/Email/Password

งานสืบทั่วไป

 • สืบประวัติอาชญากรรม ทั้งทางแพ่งและอาญา
 • สืบหาบุคลผู้กระทำความผิดหรือผู้หลบหนีตามหมายศาล
 • สืบติดตามพฤติกรรมของนักการเมือง/ข้าราชการ
 • สืบหาบุคคลสูญหาย / สัตว์เลี้ยงสูญหาย
 • สืบหาทรัพย์สินหรือที่มาที่ไปของการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
 • บริการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตำแหน่ง ของบุคคคล

เรายังมีรูปแบบของการให้บริการทางด้านงานสืบ  นอกเหนือจากที่กล่าวมาในขั้นต้น  เราสามารถสืบค้นหาข้อมูลทุกอย่างได้ตามที่ท่านต้องการ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เราช่วยท่านได้” ทางเรามีทีมงานมืออาชีพที่ชำนาญงานด้านนี้โดยตรง และพร้อมปฏิบัติงานให้กับท่านทุกเวลาและทุกสถานทที่ (ทั่วราชอณาจักร) มีการรายงานผลการทำงานให้ท่านทราบแบบวันต่อวัน  หรือท่านสามารถทรมาสอบถามความคืบหน้าของการทำงานได้ตลอดเวลา

 
นักสืบเอกชน เกี่ยวกับ นักสืบ นักสืบเอกชน บริการของ นักสืบเอกชน สืบพฤติกรรม ผลงานของนักสืบเอกชน ติดต่อนักสืบเอกชน