นักสืบ นักสืบเอกชน เกี่ยวกับเรา นักสืบเอกชน บริการของนักสืบเอกชน สืบพฤติกรรม ผลงานของนักสืบเอกชน ติดต่อนักสืบเอกชน  
   
 
ทีมงานนักสืบยุทธนา Tel.085-6771176 โปรดระวัง ขณะนี้มีมิจฉาชีพที่นำเนื้อหาและบทความของเราไปเผยแพร่ในเวปไซต์อื่นที่ไม่ใช่เวปไซต์ของเรา ท่านอาจจะเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงได้

สืบพฤติกรรม : บริการงานสืบของนักสืบยุทธนา

งาน สืบพฤติกรรม

 
      ขอยกตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น มีบ่อยครั้งที่ทางลูกค้าได้ลงมือติดตามด้วยตัวเองหรือได้ไหว้วานให้เพื่อน
ญาติพี่น้องเป็นฝ่ายติดตามดูพฤติกรรมของเป้าหมายก่อนจะติดต่อมาหานักสืบ แล้วปรากฏว่าทำไม่สำเร็จ อาจจะเป็นเพราะไม่มี
ประสบการณ์ทำงานทางด้านนี้ และก็เป็นการติดตามที่ไม่ใช่การทำงานกันแบบเป็นทีม ประกอบกับไม่มีเครื่องมือเฉพาะทาง
ที่ต้องใช้ในงานสืบ หรือ ทางลูกค้าเองได้เคยไปจ้างบริษัทนักสืบที่อื่นให้ทำงานติดตามดูพฤติกรรมของเป้าหมายมาแล้ว และ
นักสืบบริษัทอื่นก็ทำงานล้มเหลวหรือรับเงินจากลูกค้าไปแล้วก็ทิ้งงาน หรือทำงานแบบไม่มีความรับผิดชอบ และที่เลวร้ายที่สุด
นั่นก็คือ ทำให้เป้าหมายรู้ตัวหรือรู้สึกได้ว่ากำลังโดนติดตาม ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ ทางเราจะยังไม่ขอรับงานจากลูกค้าที่ติดต่อ
เข้ามาเพื่อให้ติดตามเป้าหมายในช่วงเวลานั้นๆ นั่นก็เพราะโอกาสที่จะทำงานให้ลูกค้าสำเร็จหรือให้ได้ข้อมูลสำคัญตามที่ลูกค้า
ต้องการก็จะน้อยลง เพราะทางเป้าหมายได้รู้ตัวว่ากำลังถูกติดตาม ตัวเป้าหมายก็จะมีการระมัดระวังตัวเองมากขึ้น จะเป็นคนที่หัด
สังเกตและให้ความใส่ใจกับบุคคลรอบๆตัวมากขึ้น และที่สำคัญตัวเป้าหมายก็คงไม่ทำหรือแสดงพฤติกรรมที่อาจ
จะเป็นผลลบต่อตัวเป้าหมายเองในช่วงเวลานั้น
 
หมายเหตุ : เนื้อหารายละเอียดของบทความนี้ก็เพื่อต้องการชี้แจงให้ทางลูกค้าได้ทราบว่า ก่อนจะจ้างนักสืบทำงานต้องเตรียม
ข้อมูลอะไรบ้าง และได้ยกกรณีตัวอย่างว่าความยากง่ายของงานขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไร และอะไรบ้างที่เป็นเหตุทำให้งานไม่ประสบ
ความสำเร็จ ดังนั้นก่อนที่จะมีการจ้างนักสืบ ควรพิจารณาข้อมูลที่กล่าวไว้ในข้างต้นเพื่อประกอบกับการตัดสินใจจ้างสืบ
 
 
 
สอบถามข้อมูล จากนักสืบ ยุทธนา โทร. 085-6771176
E-mail : spyyuttana01@gmail.com

 

 
นักสืบเอกชน เกี่ยวกับ นักสืบ นักสืบเอกชน บริการของ นักสืบเอกชน สืบพฤติกรรม ผลงานของนักสืบเอกชน ติดต่อนักสืบเอกชน